Mlaznice za čišćenje kanalizacije

Standardne mlaznice

Mlaznice za standardna i redovna čišćenja. U ovu grupu mlaznica spadaju mlaznice tipa: Sile, Cellina, Livenza, Vortex, Meduna, Arzino

Teške mlaznice za kanalizaciju

Teške mlaznice visokog učinka za čišćenje kanalizacije. U ovu grupu mlaznica spadaju mlaznice tipa: Fara, Durrano, Canin, Isonzo i Rondo

Mlaznice za probijanje sa prednjim diznama

Visokoučinkovite mlaznice za probijanje. U ovu grupu spadaju mlaznice Raut, Warthog, Magnum i Bora

Teške mlaznice za izvlačenje taloga

U ovu grupu mlaznica spadaju mlaznice tipa: Piave, Natisone, Magredi i Powerjet

Mlaznice sa lancima

U ovu grupu spadaju mlaznice Carnia, Friuli, Avian, Solo, Kombi i Maniago

Rotirajuće mlaznice

U ovu grupu spada standardna roto mlaznica tipa Tremol

Freza mlaznice

Mlaznice za frezanje teških začepljenja u cijevima. U ovoj grupi su mlaznice Avian Turbine i Wamax.

Vibracijske mlaznice

Vibrirajuće mlaznice za razbijanje tvrdih začepljenja. Dostupne su tri vrste vibro mlaznica i to Ravedis, RDS-V i Rumax

Setovi mlaznica

Setovi mlaznica smještenih u koferu.

Centralizirajuće vodilice

Vodilice za centralizaciju mlaznica u sredini cijevi