Vibracijske mlaznice

Vibrirajuće mlaznice za razbijanje tvrdih začepljenja. Dostupne su tri vrste vibro mlaznica i to Ravedis, RDS-V i Rumax

Ravedis

lagane vibrirajuće mlaznice s krunastom glavom.

Rotor izvan osi stvara vibraciju mlaznice te se tako razbija kamenac ili ostaci betona.

Zbog male dužine i kompaktnog prečnika ove mlaznice su idealne za korištenje u malim cijevima (već od DN 50). Dizajn glave sprečava zaglavljivanje mlaznice u cijevima i na sojevima cijevi.

Ukoliko je moguće, ovu mlaznicu je preporučljivo koristiti u kombinaciji sa kamerom za inspekciju cijevi kako bi se pratila funkcionalnost i napredak mlaznice u cijevi.

Ne koristiti ove mlaznice u kamenim i keramičkim cijevima.

1/4 ” F 1/2″ F 3/4″ F 1″ F
Ø x L (mm) 38 x 76 48 x 86 58 x 110 78 x 130
Masa (kg) 0,3 0,6 2 3
Rotacione dizne
1 x M4 1 x M6 1 x M6 1 x M6
Ugao stražnjih dizni
25° 10° 10° 15°
Stražnje dizne
3 x M4 6 x M6 6 x M6 6 x M6
Protok (lt/min) 25-70 50-120 130-250 >250
Promjer cijevi (mm) 50-125 80-250 125-300 150-400

RDS-V

Vibrirajuća mlaznica s rotorom van osi i oklopom sa karbidnim zubima.

zahvaljujući djelovanju vibracija i udaranja ove mlaznice su pogodne za razbijanje i uklanjanje tvrdih naslaga (beton, troska, građevinski materijali…) sa dna cijevi. Karbidni zubi na vrhu glave koriste se za agresivan pristup tvrdim naslagama. Oklob bez karbidnih zuba koristi se za PVC cijevi kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje.

Ne koristiti ove mlaznice u kamenim i keramičkim cijevima.

1/2″ F 3/4″ F 1″ F
Ø x L (mm) 65 x 108 77 x 116 95 x 130
Masa (kg) 1,1 1,7 3,2
Rotacione dizne
1 x M6 1 x M6 1 x M6
Ugao stražnjih dizni
15° 15° 15°
Stražnje dizne
6 x M6 6 x M6 6 x M8
Max pritisak (bar) 250 250 250
Min protok (lt/min) 75 120 130
Promjer cijevi (mm) 100-200 150-300 150 – 400

Rumax

Teške mlaznice sa glavom za razbijanje.

Za uklanjanje smeća sa dna cijevi. Rumax može biti dobra alternativa freza mlaznici. Ona razbija tvrde naslage u cijevi vrlo agresivnom vibracijom. Mlaznica je odmah spremna za upotrebu i nije ju potrebno prilagođavati dimenziji cijevi u kojoj se radi.

Za Rumax 75/85 dostupna je opcija HD glave za teške radove kada je potrebno kombinovano deblokiranje i razbijanje naslaga.

Za Rumax 100 dostupni su dodatni prstenovi za razbijanje

  • HC prsten za za debeli talog koji se ne smije koristiti u PVC cijevima
  • HB prsten za lagano razbijanje u PVC cijevima

Ako je moguće, preporučljivo je koristiti ovu mlaznicu u kombinaciji sa kamerom kako bi se mogla pratiti funkcionalnost i napredak u cijevi.

 

Rumax 75 Rumax 85 Rumax 100
3/4″ F 3/4″ F 1″ F
Ø x L (mm) 69 x 188 69 x 188 120 x 260
Masa (kg) 3,7 3,8 8,8
Ugao dizni
20° 20° 20°
Ulošci 6 x M10 x 1 C 6 x M10 x 1 C 6 x M10 x 1 C
Max pritisak (bar) 200 200 200
Protok (lt/min) 130-265 150-340 150-340
Promjer cijevi (mm) >150 >150 >200