Centralizirajuće vodilice

Vodilice za centralizaciju mlaznica u sredini cijevi

Centralizirajuće vodilice zgodni su alati za držanje rotacionih mlaznica, mlaznica sa lancima i rotirajućim dijelovima u sredini cijevi jer se samo na taj način postiže potpuni efekat mlaznice i smanjuje opasnost od oštećenja cijevi u kojoj se radi kao i od zaglavljivanja i gubitka mlaznice.

Dostupna su tri modela vodilica podesivih za više promjera cijevi.

Centralizator DN 150-300
Sa setom za podešavanje promjera. Prikladan je za mlaznice pd ¾“ (Tremol, Rondo, Warthog, Avian, Carnia)
¾“ Ž/M
Promjer cijevi (mm) 150-300
Masa (kg) 3,4
Dužina (mm) 250
Maksimalni pritisak (bar) 300
Centralizator DN 200-450
Sa dva seta za podešavanje promjera. Čelični točkovi se nalaze samo na većem setu. Pogodno za mlaznice od 1“ (Tremol, Rondo, Warthog, Friuli, Maniago)
1“ Ž/M
Promjer cijevi (mm) 150-300
Masa (kg) 3,4
Dužina (mm) 250
Maksimalni pritisak (bar) 300
Centralizator DN 225-600
Sa pantografom i gumenim točkovima. Prsten za podešavanje se postavlja na označene položaje za odabir željenog promjera. Pogodno za 1“ mlaznice (Warthog, Friuli, Maniago)
1“ Ž/M
Promjer cijevi (mm) 225-600
Masa (kg) 9,3
Dužina (mm) 600
Maksimalni pritisak (bar) 300