Teške mlaznice za izvlačenje taloga

U ovu grupu mlaznica spadaju mlaznice tipa: Piave, Natisone, Magredi i Powerjet

Natisone

Torpedo mlaznica konstruisana je i izrađena sa težištem koje balansira mlaznicu i onemogućava prevrtanje u cijevi. Kod ovog tipa mlaznice dizne su uvijek usmjerene prema dolje što rezultira boljim učinkom mlaznice. oblik mlaznice omogućava vrlo dobro prodiranje kroz nalsage mulja i pijeska. Maksimalni pritisak 210 bar.

Primjena :

  1. Održavanje cijevi u velikih promjera sa nakupinama mulja i pijeska.
  2. Razbijanje i uklanjanje nakupljenog materijala u cijevi
3/4″ F 1″ F 1″ F 1″1/4 F
Ø x L (mm) 100 x 260 140 x 400 160 x 520 160 x 520
Masa (kg) 10 18 32 32
Ugao dizni
5 x 15° 7 x 28° / 15° 9 x 28° / 15° 9 x 28° / 15°
Ulošci M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1
Max pritisak (bar) 250 250 250 250
Protok (lt/min) 80-160 100-240 180-400 180-400
Promjer cijevi (mm) 150-500 250-800 300-1000 300-1000

Magredi

Mlaznica u obliku skija sa 9 stražnjih mlazeva za uklanjanje taloga i čišćenje dna cijevi. Svaki mlaz ima drugačiji ugao tako voda može lako doći do bočnih dijelova velikih okruglih ili četvrtastih cijevi. Oblik sikje omogućava da mlaznica lako nadilazi prepreke i naslage uz smanjenu opasnost zaglavljivanja u blatu i mulju.

Dostupne su sa keramičkim i karbidnim ulošcima. Obavezna je upotreba sa obrtnim priključcima.

Magredi Plus je posebna verzija ove mlaznice sa 7 dodatnih mlazeva kojima se unaprijeđuje čišćenje cijevi i gornjeg dijela stijenke cijevi od naslaga. Magredi Plus je mlaznica 2u1.

3/4″ F 1″ F 1″ F 1″1/4 F
Ø x L (mm) 355 x 160 x 120 355 x 160 x 120 355 x 160 x 120 355 x 160 x 120
Masa (kg) 17 17 22 22
Stražnje dizne
9 @ 0°/5°/10°/15°/25° 9 @ 0°/5°/10°/15°/25° 9 @ 0°/5°/10°/15°/25° 9 @ 0°/5°/10°/15°/25°
Gornje dizne (Plus)
5 @ 75° 5 @ 75° 5 @ 75° 5 @ 75°
Bočne dizne
2 @ 90° 2 @ 90° 2 @ 90° 2 @ 90°
Type of inserts TE M10 x 1 TE M10 x 1 TE M10 x 1 TE M10 x 1
Protok (lt/min) 150 150 150 150
Promjer cijevi (mm) 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200

PowerJet

Posljednja generacija injektor mlaznica pogodna je za uklanjanje taloga u cijevima velikih profila DN400-DN2500. Mlaznica uz pomoć turbina koristi vodu u cijevima za stvaranje većeg volumena potisnog mlaza. Zahvaljujući malom radnom pritisku i velikoj količini potisne vode mogu se održavati stari i vrlo zapunjeni cjevovodi. Maksimalni pritisak 200 bar.

Primjena :

  1. Održavanje cijevi velikih promjera sa ravnim podovima i visokom razinom vode, te cijevi sa naslagama mulja i pijeska. Za cijevi jajolikog profila koristi se Powerjet 100.
Model Powerjet 100 Powerjet 500 Powerjet 600 Powerjet 900
1″ 1/4 F 1″ 1/4 F 1″ 1/4 F 1″ 1/4 F
Ø x L (mm) 720 x 300 x 280 400 x 300 x 300 720 x 500 x 270 720 x 590 x 275
Masa (kg) 32 40 52 80
Ulošci M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1
Max pritisak(bar) 200 200 200 200
Protok (lt/min) >280 >280 >280 >500
Promjer cijevi (mm) 400-1200 500-1500 600-2000 1000-3600