Kamere za CCTV inspekciju cjevovoda

Prenosni sistemi

MiniLite i MicroLite push sistemi, Aspecta sistem za šahtove i Prenosni traktorski sistem MainLite fit

Sistemi za ugradnju u vozilo

Proizvodi: Professional, Panoramo, High-End, Manhole-Inspection, Mainlite solid

Pojedinačne komponente CCTV sistema

Kamere, traktori, kablovska vitla, upravljačke jedinice, oprema

Uređenje vozila

Uređenje kancelarijskog i radnog dijela vozila sa ugradnjom opreme.

G Drexl kamera Mini 3000

Namijenjena za korištenje u cijevima od 30 mm do 150 mm

G Drexl kamera Mini 3000-S

Namijenjena za korištenje u cijevima od 30 mm do 150 mm

G Drexl kamera Mini 3110 samonivelirajuća

Namijenjena za korištenje u cijevima od 50 mm do 150 mm

G Drexl kamera 4510-H

Namijenjena za korištenje u cijevima od 50 mm do 350 mm

G Drexl kamera 5030

Namijenjena za korištenje u cijevima od 70 mm do 500 mm

G Drexl kamera 6030

Namijenjena za korištenje u cijevima od 70 mm do 500 mm

G Drexl kamera 8030

Namijenjena za korištenje u cijevima od 70 mm do 500 mm

G Drexl kamera 9020

Namijenjena za korištenje u cijevima od 100 mm do 600 mm