Sistemi za ugradnju u vozilo

Proizvodi: Professional, Panoramo, High-End, Manhole-Inspection, Mainlite solid

General Details

Ovi sistemi za CCTV inspekciju cjevovoda namijenjeni su za ugradnju u vozilo. Da bi korisnik na raspolaganju imao adekvatnu opremu potrebno je da zna uslove u kojima želi da radi. Pravilan odabir sistema vrši se na način prikazan na ilustraciji ispod:

Potrebno je prvo odabrati adekvatnu kameru nakon čega se bira odgovarajući traktor sa dodatnom opremom, vitlo sa kablom te upravljačka jedinica.

Ono što je bitno napomenuti da je sva IBAK oprema modularna te je moguća kombinacija svih proizvoda međusobno, čime je omogućena naknadna nadogradnja sistema ili prenošenje određenih pozicija sa jednog na drugi sistem bez potrebe za ponovnom nabavkom kompletnih sistema.

Standardni sistemi

Sistemi koji se sastoje od kamere, traktora, vitla i upravljačke jedinice namijenjeni za snimanje cijevi počevši od profila DN100 pa na više.

U zavisnosti od opsega i uslova primjene, određen je i izbor pojedinačnih komponenti pa tako tip kamere i traktora te njihovi dodaci određeni su promjerom i vrstom cijevi u kojima se želi raditi, vitlo je određeno dužinom kabla dok izbor upravljačke jediice zavisi od načina i prostora za rad kao i od software-a sa kojim se radi.

Više o pojedinačnim komponentama pročitajte ovdje

Panoramo 3D skeneri

Panoramo skeneri cijevi su jedinstveni kamerski sistemi za brzo 3D skeniranje kompletne cijevi. Sastoje se od kamerskog sistema kod kojeg su dvije kamere integrisane na traktoru sa prednje i stražnje strane čime je omogućeno trodimenzionalno skeniranje/snimanje cijevi u jednom prolazu i povratku.

Prednost Panoramo sistema je što umnogome ubrzava proces jer je rad na kodiranju i bilježenju situacija u cijevima se obavlja nakon izvršenog snimanja a dodatno je moguće uvidjeti eventualne probleme koji se a standardnim sistemima nekada i propuste.

Moguć je rad čak i u 4K rezolucij.

Više o pojedinačnim komponentama pročitajte ovdje