Pojedinačne komponente CCTV sistema

Kamere, traktori, kablovska vitla, upravljačke jedinice, oprema

General Details

Kombinacijom pojedinačnih komponenti sistema za CCTV inspekciju dobija se gotov prenosni sistem ili sistem za ugradnju u vozilo.

Kombinacija se vrši na način da se nakon obrade ulaznih podataka o sistemu u kojem se radi odabiraju odgovarajuće komponente i to redoslijedom Kamera-Traktor-Vitlo-Upravljačka jedinica

 

 

Kamere
AxialCam
Više o proizvodu ovdje
AxialCam 2


Više o proizvodu ovdje

Polaris


Više o proizvodu ovdje

Nano


Više o proizvodu ovdje

Nano L


Više o proizvodu ovdje

Orion


Više o proizvodu ovdje

Orion L

Više o proizvodu ovdje

Orpheus 2/3

Više o proizvodu ovdje

Orpheus 2/3 HD

Više o proizvodu ovdje

Orpheus Lite

Više o proizvodu ovdje

Argus 5

Više o proizvodu ovdje

Retrus

Više o proizvodu ovdje

Aspecta

Više o proizvodu ovdje

 
Traktori
T66
Više o proizvodu ovdje
T66 HD
Više o proizvodu ovdje
T76
Više o proizvodu ovdje
T76 HD


Više o proizvodu ovdje

T86
Više o proizvodu ovdje
T86 HD
Više o proizvodu ovdje
Traktori sa integrisanim kamerama
Lisy 3
Više o proizvodu ovdje
Panoramo 150


Više o proizvodu ovdje

Panoramo 4K
Više o proizvodu ovdje
Panoramo SI 4K


Više o proizvodu ovdje

Vitla
HSP 60

 

 

Više o proizvodu ovdje

KW 305

Više o proizvodu ovdje

KW 310

Više o proizvodu ovdje

KW 505

Više o proizvodu ovdje

KW Lisy Synchron

Više o proizvodu ovdje

KW 206

Više o proizvodu ovdje

KW 306

Više o proizvodu ovdje

 
Kontrolne jedinice
BS 3.5

Više o proizvodu ovdje

BS 7


Više o proizvodu ovdje

BS 5

Više o proizvodu ovdje

BS10

Više o proizvodu ovdje

BP1


Više o proizvodu ovdje

BP2

Više o proizvodu ovdje

BP100

Više o proizvodu ovdje