Ljetno održavanje puteva

Kranska kosačica WWT 600/620/604P/700T/704T

Kranske kosačice radnog opsega od 6 do 7,16 m

Kranska kosačica WWT 420/424C/480/484C

Kranske kosačice radnog opsega od 4,2 do 4,81 m

Kranska kosačica WWP 500/500U/500UH/600

Kranske kosačice radnog opsega od 5,5 do 6,25 m

Glava za košenje GK

Priključak za kransku kosačicu radne širine od 0,8 do 1,4 m

Rezač grana PRONAR GP200

Priključak za kransku kosačicu radne širine 2 m

Čistač i kopač kanala PRONAR GO800

Priključak za kransku kosačicu radne širine 0,8 m

Malčer PRONAR BK-M

Priključak za traktor radne širine od 1,1 do 2,5 m

Čistač PRONAR ZM-2300M

Priključak za traktor radne širine od 2,7 m

Četka za čišćenje PRONAR ZM-28H

Priključak za traktor radne širine od 2,6 m