V plug PRONAR PUV-1400 & PRONAR PUV-1600

Traktorski V plug radne širine 1400 i 1600 mm

General Details

Snježni plugovi PRONAR PUV-1400 i PRONAR PUV-1600 dizajnirani su za uklanjanje snijega s cesta, trgova, parkirališta, biciklističkih staza, pješačkih staza i ostalih površina. Konstrukcija pluga je najprikladnija za uske uličice i pješačke staze. Plug ima 4 radna položaja (lijevo / desno / V-položaj, Y-položaj za izvlačenje). Oštrica je podijeljena na dijelove za bržu i lakšu promjenu radnih dijelova što omogućava brzu promjenu i štedi vrijeme.

Tehničke karakteristike
Plug za snijeg PUV

PUV-1400

PUV-1600

Montaža

Euro 3 tačke kuka

Radna širina

1400 mm

1600 mm

Radna širina pod max.uglom

1300 mm

1493 mm

Max.ugao okretanja

30°

Noževi

Gumeni

Kontrola

Elektrohidraulika

Električno napajanje

12 V

12 V

Povišena rasvjeta

Standard

Standard

Radna brzina

10 km/h

10 km/h

Hidraulično napajanje

16-20 MPa

16-20 MPa

Masa

155 kg

200 kg