V plug PRONAR „Kacper” PU1700 & PU2100

Traktorski V plug radne širine 1930 i 2210 mm

General Details

Snježni plugovi PRONAR „Kacper” PU1700 i PU2100 dizajnirani su za uklanjanje snijega s ceste, pješačkih staza, trgova, parkirališta i ostalih površina. Radni elementi su hidraulični kontrolisani elementi (desni i lijevi) koji omogućavaju četiri različita radna položaja. Plug ima zamjenjivi gumeni (opcija čelični) nož, opružni okretni nosač što čini plug otpornim na udarce na izbočene prepreke.

Tehničke karakteristike
Plug za snijeg PUV

PU1700

PU2100

Montaža

Euro 3 tačke kuka

Radna širina

1930 mm

2210 mm

Radna širina pod max.uglom

1680 mm

1920 mm

Max.ugao okretanja

30°

Noževi

Gumeni ili čelični

Kontrola

Elektrohidraulika

Električno napajanje

12 V

12 V

Povišena rasvjeta

Standard

Standard

Radna brzina

10 km/h

10 km/h

Hidraulično napajanje

16-20 MPa

16-20 MPa

Masa

250/316 kg

265/330 kg