Srednji i veliki autosmećari

Autosmećari sa potisnom pločom, stražnjim utovarom i koritom

Category:
General Details

Automsećarkse nadgradnje u osnovi se sastoje od tijela nadgradnje i stražnjih vrata sa koritom unutar kojih je smješten sistem za sabijanje otpada.. Nadogradnje rade na principu potisne ploče.

Stranice su izrađene od jednodijelnih čeličnih profila bez bočnih i poprečnih ojačanja.

U zavisnosti od kapaciteta razlikujemo tri modela: K4, K5 i K6

K4

GVW
7,5 – 14 t
Zapremina
8-12 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od kliznog nosača na kojem je smještena potinsa ploča (lopata). Kompletan sistem pokretanja ploče pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K5

GVW
10 – 20 t
Zapremina
10 – 20 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K6

GVW
18 – 30 t
Zapremina
18 – 27 m³

GVW
32 – 40 t
Zapremina
28 – 36 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri i javne saobraćajnice.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.