Sistemi za sortiranje

General Details

Cilj prerade otpada je da se dobije što više korisnih komponenti pogodnih za dalju upotrebu, bilo za reciklažu ili za energente.

Pojedinačne komponente odvajamo na osnovu karakteristika materijala ili na osnovu dimenzija. Za izdvajanje na osnovu karakteristika materijala služe separatori, dok za izdvajanje na osnovu dimenzija služe sita.

Sita i separatori sastavni su dijelovi svake linije odnosno postrojenja za preradu otpada.

Nudimo rješenja za sve prilike i uslove rada i izradu komponentni prema nacrtu i želji kupca uz uslov zadovoljavanja osnovnih tehničkih pretpostavki navedenih proizvoda.

Kontaktirajte nas za više informacija!

Video

Documents