Sistemi za otvaranje

General Details

UREĐAJI ZA OTVARANJE VREĆA

Grupa mašina za otvaranje vreća sa otpadom bez obzira na vrstu otpada. Otvara i oslobađa gotovo 100% sadržaja vreće. Ova tehnologija je posebno pogodna za vreću u vreći.

Karakteristike

– Otvara i prazni gotovor 100% svih plastičnih vreća
– Visok stepen otvaranja i pražnjena vreća unutar vreća
– Rad bez zapetljavanja
– Neosjetljiv na kablove, žice i foliju
– Visoka radna sigurnost, čak i kada se radi sa teškim materijalima
– Bez blokiranja čak i kada se procesira krupni i prekomjerno veliki matrijal
– Otporan na trošenje, bez reznih elemenata
– Bez velike potrebe za čišćenjem i servisiranjem
– Nizak nivo buke od cca. 75-76 dB/A
– Kapacitet do 45 t/h
– Trenutni troškovi rada ispod 0,2 € po toni materijala

UREĐAJI ZA RAZVEZIVANJE BALA

Bez obzira da li se radi o balama vezanim žicom ili plastičnim vezicama i užetom, ovi uređaji u mogućnosti su obaviti sve zadatke ujedno izdvajajući vezivni materijal u posebne spremnike. U zavisnosti od uređaja oni mogu imati slijedeće karakteristike:

Karakteristike

– Za najrazličitije vrste materijala
– Učinkovito oslobađanje bala i ostpuštanje stisnutog materijala
– Beskonačno podesiv radni kapacitet
– Veliko korito za bale za duge intervale punjenja
– Odmah spreman za rad, uključujući pogonske jedinice i elektro-kontrolni sistem
– Visoka radna sigurnost i mali troškovi rada

– Za presovane bale od plastike, RDF-a, PET-a, papira itd.
– Također za bale zamotane u foliju
– Automatsko rezanje i uklanjanje vezica na balama
– Za sve dimenzije bala
– Automatizacija doprinosi uštedi radne snage
– Sprječava ozljede na radu
– Visokoprofitabilan uređaj
– Potpuno uvezan sistem sa remenskim transporterom, pogonom i električnim sistemom.
– Verzije za jednostruko i ukršteno vezivanje bala
– Moguće kobinovati sa BAL-O-MAT razvaljivačem bala za potpuno automatizovano rješenje

 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=RbIvdV-p4m8

Documents