Selective autosmećari sa dvije komore

Autosmećari za odvojeno prikupljanje otpada

Category:
General Details

Automsećarkse nadgradnje u osnovi se sastoje od tijela nadgradnje i stražnjih vrata sa koritom unutar kojih je smješten sistem za sabijanje otpada.. Nadogradnje rade na principu potisne ploče. U slučaju Selective modela autosmećara, tijelo je podijeljeno u dvije odvojene komore za istovremeno odvojeno sakupljanje dvije vrste otpada.

Stranice su izrađene od jednodijelnih čeličnih profila bez bočnih i poprečnih ojačanja.

U zavisnosti od kapaciteta razlikujemo tri modela: K3 Selective, K5 Selective i K6 Selective

K3 Selective

GVW
7,5 – 15 t
Zapremina
6 – 14 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za odvojeno, istovremeno sakupljanje dvije vrste otpada.

SABIJANJE

Monolitno tijelo podijeljeno u dvije komore od kojih koje obje imaju zaseban, nezavisan sistem sabijanja. Sabijanje se obavlja preko jednostruke zglobne potisne ploče (lopate) postavljene na kliznom nosaču. Sinhronizovan pokret sistema omogućava generisanje dvostrukog pritiska na otpad čime je omogućen veliki stepen sabijanja.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Neovisno za obje komore. Izvodi se djelovanjem dvije ploče za istiskivanje koje su smještene unutar komora nadgradnje kada su stražnja vrata otvorena. Ploču pokreću multistepeni hidraulični clindari dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K5 Selective

GVW
15 – 20 t
Zapremina
15 – 18 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za odvojeno, istovremeno sakupljanje dvije vrste otpada.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem radi odvojeno za obje komore i svaka ploča pogonjena je jednim cilindrom.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Neovisno za obje komore. Izvodi se djelovanjem dvije ploče za istiskivanje koje su smještene unutar komora nadgradnje kada su stražnja vrata otvorena. Ploču pokreću multistepeni hidraulični clindari dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K6 Selective

GVW
26 – 30 t
Zapremina
22 – 24 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri i javne saobraćajnice.

PRIMJENA

Za odvojeno, istovremeno sakupljanje dvije vrste otpada.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem radi odvojeno za obje komore i svaka ploča pogonjena je jednim cilindrom.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Neovisno za obje komore. Izvodi se djelovanjem dvije ploče za istiskivanje koje su smještene unutar komora nadgradnje kada su stražnja vrata otvorena. Ploču pokreću multistepeni hidraulični clindari dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.