Rezači, drobilice i mlinovi

Sjekači, drobilice, mlinovi i granulatori su mašine koje su namijenjene smanjenju zapremine nestišljivih materijala kao što su npr. metali, drvo, tvrda plastika, guma i slično. Ponekad je poželjno ovu opremu koristiti prije sabijanja, jer se time efekat sabijanja značajno povećava.

Možemo ih koristiti kao samostalnu opremu, a često su postavljene na početku linije za reciklažu, bilo da se koriste za sortiranje (komunalni i drugi otpad), ili za dalje tehnološke procese (linije za reciklažu bijele tehnike, elektronskog otpada, plastike).

Broj modela i verzija izrade je praktično neograničen, jer skoro svaki pojedinačni slučaj zahteva individualni pristup. Izbor opreme nam diktiraju materijali, kapacitet, način rada, namena…

Kontaktirajte nas za više informacija!