Reciklažne linije

Reciklažne linije predstavljaju kompletna postrojenja sastavljena od niza proizvoda koji se koriste za razdvajanje, sortiranje, sabijanje i pripremu otpada za daljnji tretman. U zavisnosti od želja kupca, vrste otpada koji se dovozi do reciklažne linije, raspoloživog prostora i količina otpada određen je i sadržaj reciklažne linije.

Reciklažna linija može biti i početna tačka sakupljanja otpada te u sebi može imati integrisanu pretovarnu stanicu odakle bi sav otpad koji se ne može reciklirati ekonomično mogao biti transportovan na udaljenija mjesta i deponije.

Reciklažna linija je skup proizvoda kao što su prihvatna korita, perforatori, rezači i drobilice, transportne trake, sortirnice, dozatori, prese i pres kontejneri itd. te za svaki zaseban slučaj zahtijeva izradu projekta u konsultaciji sa kupcem te uz prethodno izrađenu studiju o otpadu. Više o pojedinačnim proizvodima koji se nalaze u sklopu reciklažnih linija možete pogledati klikom na linkove u kategoriji Tretiranje otpada.

Ukoliko ste zainteresovani i planirate ovakav ili sličan projekat, obratite nam se  za savjet a mi ćemo vam pržiti sve neophodne informacije i iznaći najbolje rješenja!