Potrošni materijal za sanaciju cijevi

Potrošni i repromaterijal za sanaciju bez kopanja

Za one koji već posjeduju opremu za sanaciju cijevi bez kopanja nudimo najkvalitetniji izbor potrošnog materijala i to:

  • platna za sanaciju
  • silikatne smole za sve uslove primjene
  • učvršćivač silikatnih smola
  • epoxy smole za sve tipove cijevi i sve uslove primjene
  • obloge za linearnu sanaciju
  • kalibratore za pripremu sanacije
  • cijevi, šipke, užad i ostala oprema potrebna za sanaciju cijevi bez kopanja

Za više informacija molimo obratite nam se!