Plug za snijeg PRONAR PUV-4000HD / PUV-3600HD

Univerzalni V plug radne širine 4000 i 3680 mm

General Details

Plug Pronar PUV-4000HD / PUV-3600HD najveći je model naše serije PUV. Univerzalni je uređaj za zimsko održavanje asfaltiranih i zemljanih puteva. Dizajn pluga omogućava efikasno uklanjanje snijega neposredno nakon padanja, bljutavice, snježnih nanosa i leda. Robusna konstrukcija pluga omogućava uklanjanje gustog snježnog pokrivača pomoću traktora, teških utovarivača i rovokopača u teškim radnim uvjetima koji vladaju kod čišćenja snijega.

Mogućnost ugradnje različitih radnih noževa (različitih vrsta čelika i gume) koji se mogu mijenjati kako bi se oprema prilagodila vrsti posla koji se treba obaviti.

Tehničke karakteristike
Plug za snijeg PUV

PUV-3600HD

PUV-4000HD

Montaža

Euro 3 tačke kuka

Radna širina

3680 mm

4000 mm

Radna širina pod max.uglom

3040 mm

3280 mm

Max.ugao okretanja

30°

Noževi

Metalni

Kontrola

Elektrohidraulika

Električno napajanje

12 V

12 V

Povišena rasvjeta

Standard

Standard

Radna brzina

10 km/h

10 km/h

Potrebna snaga

110 -220 ks

120-250 ks

Masa

1025 kg

1270 kg