Plug za snijeg 3A – CX

Višesegmentni plug za radne mašine, radne širine od 2400 do 3200 mm

General Details

Jednostavno korištenje i montaža, sigurna upotreba za operatera. Sigurnosni mehanizmi osiguravaju nesmetan prijelaz preko prepreka. Ugradnjom gumenom amortizera omogućeno je ublažavanje prednjih udara. Bočno zaokretanje omogućava prilagođavanje pluga nagibu terena.

Standardna oprema:

  • Višesegmentni plug – Svaki od segmenata je neovisan u radu. U slučaju nailaska na neravnice na putu, nož se
  • zakreće prema nazad i nakon prelaska se ponovo vraća u početni slučaj.
  • Sigurnosni mehanizmi – Sigurnosni mehanizmi osiguravaju nesmetan prijelaz preko prepreka. Povratak noža u početni položaj omogućava opruga koja je prethodno prednapregnuta i koja ima mogućnost podešavanja pritiska na tlo.
  • Prilagođavanje terenu – Prilagođavanje pluga neravnomjernom terenu omogućeno slobodnim vertikalnim podizanjem za 20 mm. Gumeni amortizer ublažava udare. Centralni rotirajući disk postiže bočno zaokretanje pluga i prilagođavanje terenu.
  • Standardna oprema – Izmjena različitih tipova kašika i drugih priključnih alata vrši se direktno iz kabine. Proces traje manje od jedne minute.
Tehničke karakteristike
Model

Širina pluga (mm)

Širina pluženja pri zaokretu 30° (mm)

3A-CX 2400

2400

2070

3A-CX 2600

2600

2250

3A-CX 2800

2800

2420

3A-CX 3000

3000

2590

3A-CX 3200

3200

2800