Ovlaživači kompostnih sekcija

Menart navodnjivačka oprema dizajnirana je da upotpuni sistem prevrtača i da ubrizga velike količine tečnosti (otpadne vode, jeftino vino, tečno đubrivo, vodu itd.) u samo srce kopostne gomile u cilju da navlaži čvrsti materijal i reciklira otpadne vode.

Navodnjivači su montirani na točkovima, opremljeni pumpom, motorom i motorizovanim koturima opremljenim crijevima koja se povezuju na Menart prevrtač kompostnog materijala. Pumpa povlači tečnosti iz kanala i ubrizgava ih u samo srce kompostne gomile tokom procesa miksanja materijala.

Modeli

– IRRI 50
– IRRI 120

Motor može biti električni ili dizel dok se kontrola vrši ručno ili putem daljinskog upravljača.

Uporišta

– pokretljivost
– autonomnost
– velike zapremine
– kontinuirano ubrizgavanje