Mješalica / korpa za miješanje betona 3A

Jednostavno korištenje i pravljenje betona

General Details

Korpa za miješanje beton 3A M 600

  • Jednostavno korištenje i pravljenje betona
  • Sigurna upotreba za operatere
  • Bez podmazivanja u garantnom roku
  • Korištenje jedne korpe za miješanje za više različitih strojeva uz jednostavnu izmjenu prihvatne ploče

OPREMA:

  • Pogon – hidraulični sistem sa hidrauličnim motorom osigurava pouzdan i stabilan rad korpe za miješanje betona
  • Priključak – Svaka korpa ima izmjenjivu ploču sa uškama za kačenje
  • Spirala – Prisilno miješanje betona obavlja spirala koja ima pogon preko lančanog prenosa pogonjena hidromotorom kojeg napaja hidraulični sistem radnog stroja
  • Ispust betona – hidraulični cilindar za ispuštanje betona, fleksibilno crijevo za ispuštanje betona
Video