Mini dvostruki kiperi za otpad

Mini kiperi sa dva nezavisna kip spremnika

Category:
General Details

Ovi proizvodi sastoje se od stražnje kip kade sa presanjem i desnog bočnog kip spremnika. Omogućen je nezavisan rad oba spremnika i istovremeno saupljanje dvije vrste otpada u jedno vozilo. Nadogradnje su apravljene od čelika ili aluminijuma korištenjem profila koji se kontinuirano vare a kako bi se omogućila potpuno vodoneporpusna konstrukcija.

U zavisnosti od toga da li ima sabijanje i od načina sabijanja razlikuju se tri modela: K1 VV; K1 PV i K1 RV – small i K1 – large

K1 VV

GVW
6,5 – 7,5 t
Zapremina velikog sanduka
5,5 m³
Zapremina malog sanduka
2 – 3,5 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

PRAŽNJENJE

Izvodi se kipanjem dva spremnika pod uglom 90° (prema nazad i bočno) čime je omogućeno istresanje svog otpada na podlogu ili u utovarna korita ili srednje i velike autosmećare sa stražnjim utovarom. Nadogradnja je opremljena sa hidrauličnim stabilizatorima na oba spremnika. Dva spremnika djeluju neovisno jedan o drugom.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” i drugim propisima u EU.

K1 PV

GVW
6,5 – 7,5 t
Zapremina velikog sanduka
5,5 m³
Zapremina malog sanduka
2 – 3,5 m³


RADNO PODRUČJE

Istorijski centri i mali gradovi.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Jednostruka lopata obješena na gornji dio nadgradnje upravljana od strane dva hidraulična cilindra koja pokreću njenu rotaciju oko tačke kačenja.

NAČIN RADA

Izvodi se kipanjem dva spremnika pod uglom 90° (prema nazad i bočno) čime je omogućeno istresanje svog otpada na podlogu ili u utovarna korita ili srednje i velike autosmećare sa stražnjim utovarom. Nadogradnja je opremljena sa hidrauličnim stabilizatorima na oba spremnika. Dva spremnika djeluju neovisno jedan o drugom.

PRAŽNJENJE

Izvodi se kipanjem prema nazad pod uglom 90° čime je omogućeno istresanje svog otpada na podlogu ili u utovarna korita ili srednje i velike autosmećare sa stražnjim utovarom. Nadogradnja je opremljena sa stražnjim hidrauličnim stabilizatorima

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” i drugim propisima u EU.

K1 RV

GVW
6,5 – 7,5 t
Zapremina velikog sanduka
5,5 m³
Zapremina malog sanduka
2 – 3,5 m³


RADNO PODRUČJE

Istorijski centri i mali gradovi.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Izvodi se kipanjem dva spremnika pod uglom 90° (prema nazad i bočno) čime je omogućeno istresanje svog otpada na podlogu ili u utovarna korita ili srednje i velike autosmećare sa stražnjim utovarom. Nadogradnja je opremljena sa hidrauličnim stabilizatorima na oba spremnika. Dva spremnika djeluju neovisno jedan o drugom.

PRAŽNJENJE

Izvodi se kipanjem prema nazad pod uglom 90° čime je omogućeno istresanje svog otpada na podlogu ili u utovarna korita ili srednje i velike autosmećare sa stražnjim utovarom. Nadogradnja je opremljena sa stražnjim hidrauličnim stabilizatorima

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” i drugim propisima u EU.