Mali autosmećari

Mali autosmećari sa potisnom pločom i stražnjim utovarom, bez korita za otpad

Category:
General Details

Jednodijelne nadgradnje napravljene su od čeličnih profila i limova kontinuiranim varenjem čime je omogućena poptuna vodonepropusnost kompletne strukture. Adekvatan dizajn i konstrukcija omogućavaju direktan transfer otpada u korita srednjih ili velikih autosmećara.

U zavisnosti od konstrukcije, zapremine i načina rada razlikuju se tri modela: K2 S; K2 A i K3

K2 S

GVW
4-8 t
Zapremina
4 – 8 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Ploča za sabijanje (lopata) postavljena na gornji zadnji kraj nadgradnje sabija otpad u tijelo nadgradnje.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K2 A

GVW
5 – 7,5 t
Zapremina
5 – 7,5 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.

K3

GVW
7,5 – 15 t
Zapremina
6 – 14 m³


RADNO PODRUČJE

Gradski centri.

PRIMJENA

Za sakupljanje čvrstog ili miješanog otpada ručno ili sa istresačem kanti.

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate: kompletan sistem pogone dva hidraulična cilindra.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja je smještena unutar nadgradnje. Ploču pokreće multistepeni hidraulični iclindar dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

DODACI

Istresač kanti i kontejnera za otpad. Kamera za nadzor rada. Stražnji nogostupi za radnike u skladu sa EC normom.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.