Linearna sanacija

Linearna sanacija cijevi bez kopanja

Linearna sanacija cijevi proces je u kojem se sanira (oblaže) kompletna dionica cijevi bez prekidanja od šahta do šahta ili od početka do kraja cijevi. Ova metoda sanacije koristi se kod višestruko oštećenih ili dotrajalih cijevi a posebno je primjenjiva u zonama od istorijske važnosti, starim gradskim jezgrama ili ispod veoma frekventnih i važnih puteva. Metodom linearne sanacije životni vijek cijevi se produžava za čak 50 godina.

Za razliku od parcijalne sanacije, kod linearne se vrši oblaganje kompletne dionice cijevi na način da se inverznim postupkom unutar cijevi odmotava platno naomecono u vezivni materijal (smolu) te se prirodnim putem ili putem zagrijavanja pokreće proces stvrdnjavanja materijala. Kod ove metode obloga faktički postaje nova cijev te se stari cjevovod koristi samo kao podrška i kontaktna površina nove cijevi.

Prečnik starog cjevovoda se neznatno masnjuje čime se zadržava njegova osnovna namjena i protočni kapacitet.

U mogućnosti smo ponuditi opremu za linearnu sanaciju cijevi od 30 pa sve do 1200 mm.

Više o sistemu linearne sanacije pogledajte na videu: