LIGHT – Effer 145

Dizalica kapaciteta 12,9 tm; maksimalni doseg 17,93 m (sa JIB-om)

General Details


Effer 140 model dio je asortimana malih dizalica u rangu 2-10 tm podizne klase i predstavlja mješavinu snage i performansi za kupce koji traže efikasan ali istovremeno jednostavan proizvod. Kvalitet materijala i dizajn koji karakteriše Effer Medium i Big asortiman kranova može se pronaći i u ovoj dizalici.


Opis 1S* 2S 3S 4S 5S 6S
Max. dohvat m 6,47 8,43 10,50 12,63 14,85 16,82
Max. podizni moment(+10°) kgm 13155 12750 12235 11890 11730 11280
kNm 129,05 125,07 120,02 116,64 115,07 110,65
Ugao zakretanja (°) 400
Zakretni kapacitet % 8,7
Radni pritisak bar 350
Max. protok ulja l/min 70
Tank ulja l 80
Masa kg 1520 1665 1795 1920 2030 2115
Standardna oprema
Heksagonalni profil Zakretanje putem zupčaste letve ETL - Effer Twin Link DataMoinitorUnit - elektronička kontrola krana High Speed System - povećana brzina ekstenzije cilindara Cilindri sa progresivnim zaustavljanjem Hladnjak ulja Sekventni ventili Preklapanje vanjske ruke više od 180 stepeni Preklapanje JIB-a više od 180 stepeni Ručno izvlačenje stabilizatora Ručno zakretanje stabilizatora ESS - Mini ESS Effer Sistem stabiliteta Radio daljinska komanda    
Opcije

Platforma za stajanje Hidrauličko izvlačenje stabilizatora Vitlo C verzija

Brošura
Dijagrami
Effer 145 – 2S

Effer 145 – 3S

Effer 145 – 2S JIB 3S

Effer 145 – 4S

Effer 145 – 4S JIB 2S

Effer 145 – 5S

Effer 145 – 6S

Effer 145 – C4S

Dimenzije