LIGHT – Effer 145.2

Dizalica kapaciteta 12,6 tm sa naprednim elektroničkim sistemom Progress 2.0; maksimalni doseg 19,41 m (sa JIB-om)

General Details


Izgradite svoju reputaciju!
U asortimanu Effer light dizalica, 145.2 perfektan je alat za utovar i istovar materijala i može vas učiniti konkurentnijim posebno u sektoru građevine i konstrukcija. To znači da možete imati dizalicu koja može efektno i sigurno raditi na građevi sa mnogo više operacija a sve zahvaljujući svojoj brzini rada.

Raznovrsnost
145.2 je veoma pouzdana dizalica za izvođenje različitih vrsta radovau kombinaciji sa različitim dodacima i alatima: korpe, grabilice, držač blokova, paletni nosač itd.
Akotrebate ići i dalje, uvijek možete odabrati da dodate JIB osnovnoj verziji krana kako biste uvijek imali savršenog radnog partnera. Plus, sa Progress 2.0 elektroničkim sistemom sve možete imati pod kontrolom.

Laka & Jaka
145.2 je laka dizalica ali se ne boji teškog rada. Zahvaljujući čeličnoj konstruciji visoke čvrstoće, 145.2 garantuje visoke radne performanse


Opis 2S 3S 4S 5S 6S
Max. dohvat m 8,43 10,50 12,63 14,85 16,82
Max. podizni moment(+10°) kgm 12860 12350 11980 11845 11400
kNm 126 121 117 116 112
Ugao zakretanja (°) 400
Zakretni kapacitet % 8,7
Radni pritisak bar 350
Max. protok ulja l/min 60
Tank ulja l 80
Masa kg 1705 1835 1960 2070 2155
Standardna oprema
Heksagonalni profil Zakretanje putem zupčaste letve ETL - Effer Twin Link DataMoinitorUnit - elektronička kontrola krana High Speed System - povećana brzina ekstenzije cilindara Cilindri sa progresivnim zaustavljanjem Hladnjak ulja Sekventni ventili Preklapanje vanjske ruke više od 180 stepeni Preklapanje JIB-a više od 180 stepeni Ručno izvlačenje stabilizatora Ručno zakretanje stabilizatora ESS - Mini ESS Effer Sistem stabiliteta Daljinska komanda sa displejem
Opcije

Platforma za stajanje Hidrauličko izvlačenje stabilizatora Vitlo C verzija Daljinska komanda sa Joysticima Očitanje opterećenja na displeju daljinske komande Postavke dizalice za rad sa korpom Prikaz dinamičkog dijagrama SENSE RACE Ručno zakretanje stabilizatora za 30 stepeni

Brošura

Više o sistemu Progress 2.0 pročitajte ovdje
Više o sistemu RACE pročitajte ovdje

Dijagrami
Effer 145 – 2S

Effer 145 – 3S

Effer 145 – 3S JIB 2S

Effer 145 – 3S JIB 3S

Effer 145 – 4S

Effer 145 – 4S JIB 2S

Effer 145 – 4S JIB 3S

Effer 145 – 5S

Effer 145 – 6S

Effer 145 – C3S

Effer 145 – C4S

Dimenzije