Komunalni kontejneri

Category:
General Details

Ovi kontejneri su namijenjeni prikupljanju i odvozu kućnog, industrijskog, građevinskog i drugog otpada. Rade se u zapreminama od 5, 7 i 10 m kubnih. Standardni modeli kontejnera su otvoreni, u boji po želji kupca, izrađeni od čeličnog lima i pojačani čeličnim profilima. Standardna debljina stranica je 3 mm dok se pod izrađuje od lima debljine 4 mm. Kuke za kipovanje se izvode u skladu sa zahtjevom kupca a prema mehanizmu na vozilu koje kupac posjeduje (jedna ili dvije kuke).
Dimenzije i oblik kontejnera usklađeni su sa standardom DIN 30720

Specijalne izvedbe

Na  zahtejv kupca moguće je proizvesti kontejnere sa poklopcima (zatvorene), sa bravicama za zaključavanje, metalnim vratima, ojačanjima, pregradama, durafleks poklopcima, točkovima i sa još mnogo različitih varijanti i dodataka. Posebna ponuda su kontejneri namijenjeni prikupljanju papira koji se proizvode od čelične mreže sa mogućnošću izrade svih gore navedenih dodataka.

Moguća izrada kontejnera od limova različitih debljina u skladu sa zahtjevom kupca