Kombinovana vozila

Standardna kombinovana vozila, vozila sa pomičnom pregradom, vozila sa reciklažom vode, vozila sa ADR-om

General Details

Upotreba kombinovanog vozila u čišćenju odvoda je u porastu. Vozilo se može koristiti i kada je potrebno transportovati kontrolirane supstance, kao i tečni otpadni materijal koji zahtjeva norme GGVS/ADR (opasne materije). Vozila su opremljena standardnom fiksnom pregradom ili sa mogućnosšću pomične pregrade za podešavanje omjera čiste i prljave vode.

Tipovi vozila:

 • Kruta konstrukcija na šasiji sa dvije, tri ili četiri osovine i slijedećim zapreminama spremnika:
  • Približno 9000 l sa nosivošću od 18 t
  • Približno 14.500 l sa nosivošću od 26 t
  • Približno 20.000 l sa nosivošću od 32 t
 • Artic prikolice sa zapreminom spremnika do 26.000 l, i nosivošću od 40 tona. Tandem ili troosovinska prikolica.

Canalmaster – Kobinovano vozilo za usisavanje i ispiranje. Svestranost u čišćenju, prikupljanju i transportu kod mnogih operacija čišćenja

Canalmaster WA – Kombinovano vozilo za usisavanje i ispiranje sa sistemom za reciklažu vode

Primjena
 • Čišćenje cjevovoda do 150 mm prečnika
 • Čišćenje kanalizacije do 800 mm prečnika
 • Čišćenje velikih profila preko 800 mm prečnika
 • Zbrinjavanje otpada pri radovima na cjevovodima i čišćenje prepreka u cjevovodima
 • Pročišćavanje zapreka i začepljenja
 • Čišćenje separacija maziva
 • Čišćenje muljnih jezera
 • Tretman mulja
 • Čišćenje uljnih separacija
 • Čišćenje opasnih materija
 • Industrijsko čišćenje
 • Ostale specijalne upotrebe
Karakteristike
 • Sistem za reciklažu vode sa osam faza čišćenja i filtriranja
 • Cilindrični višekomorni tankovi
 • Cilindrični jednokomorni spremnik sa bočnoi pričvršćenim tankovima za vodu
 • Materijal spremnika čelik ili nehrđajući čelik
 • Klip za pražnjenje kao podesivi pregradni zid (podesivo u 3 pozicije)
 • Okretna glava vakuum pumpe (protok do 3000 m3/h na 0.6 bar vakuuma)
 • Prstenasta vodena pumpa  (protok do 3000 m3/h na 0.6 bar vakuuma)
 • Jednostruki i dvostruki pumpni sistemi
 • Trostruka klipna pumpa (protok do 600 l/m)
 • Dodatna pumpa visokog pritiska (za industrijsko čišćenje, kapacitet pumpe na zahtjev)
 • Jednostruki pumpni sistem za kanalizaciju do 800 mm promjera (protok do 800 l/m)
 • Dvostruki pumpni sistem za kanalizaciju preko 800 mm promjera (protok do 800 l/min)
 • Sa ili bez paketa za prigušivanje buke
 • V remenski pogon sa pneumatskim kvačilom
 • Hidraulički pogon
 • Pražnjenje pritiskom putem vakuuma (vakuum pumpa)
 • Oprema za opasne materije prema GGSV/ADR propisima
 • Prisiljeno pražnjenje (pneumatski klip za pražnjenje)
 • Ručni kotač za zabravljivanje zadnjih vrata
 • Hidraulički klin za zabravljivanje zadnjih vrata
 • Nosač usisnog crijeva u raznim izvedbama, zakretljiv do 270°, sa prečkom
 • Čvrsti kotur crijeva, nosač, i promjena funkcija u raznim veličinama i izvedbama
 • Zimsko grijanje na temperaturama od -15°C
 • Regulacija pritiska i vakuum pumpi
 • Ostale varijacije opreme, kao i tehničke detalje dostavljamo na zahtjev
Reciklaža

Sistem za reciklažu vode 1

Sistem za reciklažu vode 2

Sistemi za reciklažu opremljeni su sa:

 • Mehaničkom separacijom sa obrtnom cijevi i filterom u filterskoj komori sa automatskim pražnjenjem
 • Rotirajućom klipnom pumpom za pumpanje muljne vode, za spojem za vanjeske pumpne operacije
 • Finim filterom sa kontinualnim odvajanjem i povratom u muljnu komoru
 • Komorom/separacijom sa regulacijom nivoa i povremenim povratom čvrstog materijala u muljnu komoru
 • Fitinzima za konvencionalne operacije
 • Komorom rezervoara za vodu kao zadnjom fazom  sa preljevanjem i povratom čvrstog materijala u muljnu komoru

Pojedinosti o upotrebi reciklaže

 • Visoke performanse čišćenja. Propusnost spremnika vode
 • Kontinualni rad sistema za reciklažu vode. Prelazak na konvencionalni sistem rada
 • Ušteda na troškovima za vodu, zaštita vodonapajanja
 • Visoki nivo punjenja muljne komore zbog odvojene filterske komore u otvoru za pražnjenje
 • Olakšano filtriranje zbog korištenja muljne vode „blizu površine“
 • Robustna konstrukcija jednostavna za održavanje
 • Pozicija filtera pogodna jednostavnom radu i čišćenju sa rotacionim otvaranjem filtera u otvoru za pražnjenje
 • Bočni spremnici vode sa unaprijeđenom upotrebom i iskoristiviom zapreminom kako bi se postigao bolji kvalitet vode
 • Bočni spremnici vode također postižu bolju raspodjelu mase na osovine