Horizontalne kanalne prese

Category:
General Details

Horizontalne kanalne prese za baliranje prese su sa kontinuiranim automatski regulisanim pritiskom duž cijelog kanala. U našoj ponudi imamo 12 modela u zavisnosti od materijala, mase bale, dimenzija bale i mašine itd.

Materijali koje je moguće presati sa našim kanalnim balirkama su papir, karton, sintetički materijali, PET boce, folija, drveni otpad, AL doze, limenke, pjena, tekstil itd.

APK

Sa ovim novodizajniranim modelima čak i najiskusniji (papirne i kartonske industrije i reciklažna postrojenja)  i najveći korisnici ostali su impresionirani visokom kvalitetom i pouzdanošću ovih mašina. Veoma čvrsto sabijene i kvalitetne bale pogodne za skladištenje u potpunu popunjenost kamiona i transportnih kontejnera su najbolji dokaz izvrsnih kapaciteta ovih balirki. Kontinualni rad, pouzdanost mašine u kombinaciji sa optimalnim uređajem za punjenje daje moderan i budućnosti orjentisan pristup rukovanju otpadom.Dostupna je u 6 veličina (podmodela) sa silomod 16-125 t. Zbog velikog iskustva u proizvodnji presa i korištenju najkvalitetnijih komponenti APK se može koristiti za skoro sve materijale kao što su karton, razni papir, plastika, drvene gajbice, bet boce, lagani otpad itd. Korištenje visokokvalitetnih komponenti garantuje dug vijek mašine.

Ploča za presanje – Velika ploča na valjcima omogućava podnošenje visokih pritisaka, Dno prese je izmjenjivo i napravljeno od HARDOX-a.
Elektronika – elektronske kontrole od Siemensa sa mogućnošću programiranja na kojima se nalazi grafički ili tekstualni diplej omogućavaju stalni uvid u dužinu bale, broj bala, radne sate itd. a na zahtjev kupca može se povezivati sa sistemima sa neograničenim mogućnostima
Hidraulika – Hidraulička jedinica opremljena je sa samoregulirajućom niskobučnom aksijalnom klipnom pumpom sa automatskim isključivanjem. U kombinaciji sa optimalno dizajniranim hidrauličkim blokovima i ventilima maksimalna brzina presanja zajedno sa niskom potrošnjom energije se doseže.
Kanal – Automatski pritisak i kontrola kanala sa tri strane garantuje visoku masu bale bez obzira na materijal
Vezanje – Srce APK prese je automatska jedinica za vezanje drilfix. Ona garantuje čvrsto vezanje bale. Unakrsno vezanje je moguće
Noževi – Idealno dizajnirani noževi sa optimalnim uglom rezanja omogućavaju neproblematično rezanje velikih i preklopljenih materijala.