FERRARI daljinska radio komanda za dizalicu

Dostupna sa proporcionalnim ili ON-OFF funkcijama

Daljinska komanda ima 6 funkcija za kontrolu krana.

Ugradnja ovakvog tipa daljinske komande vrši se spajanjem hidrauličkog bloka na sistem zbog čega ne dolazi do preopterećenja, pregrijavanja i problema sa radom kao u ranijim slučajevima.

S obzirom na dobro izvedene instalacije i zaštite, ne dolazi do pregrijavanja i preopterećenja pumpe i motora.

Set daljinske komande sastoji se od:
1. Hidraulična pumpa
2. Naljepnica sa simbolima komandi dizalice
3. Baterija
4. Punjač baterija
5. Centralna jedinica daljinske komande
6. Kabl za kontrolnu jedinicu
7. Antena
8. Filter
9. Konzola sa komandama
10. Set poluga za prenos komandi
11. Hidraulički blok
12. Kabl za ručnu daljinsku komandu
13. Pojas za nošenje konzole s komandama