Dopunska oprema za kompostiranje

General Details

Dopunska oprema služi za unaprijeđenje i olakšanje procesa kompostiranja te u sklopu toga nudimo Separatore, Pakerice za kompost, Navodnjivači, Dozatori aditiva i Mikser sita.

Separatori

MENARTOVI mobilni autonomni separatorski sistemi smješteni su sa donje strane rotirajućeg sita te korisniku omogućavaju korisnicima da recikliraju i ubacuju inertne materijale i kompostirano drvo za bolju upotrebu nakon prosijavanja.U želji da zadovolji rastuće zahtjeve za gvalitetan reciklirani proizvod, Menart je razvio separatorsi sistem za prosijavanje neželjenih materijala u kompostu i nekompostiranog drveta.

Tehnike separiranja:

– zračno odstranjivanje plastike
– balističko odstranjivanje teških materijala (kamenje, staklo)
– magnetno odstranjivanje metala

Uporišta

– mobilnost
– kompaktnost
– učinkovitost
– dvostruka usisna turbina
– moguć prevoz u roll kontejneru

Pakerice za kompost

Poluautomatski EMB omogućava korisniku da zapakuje kompost za daljnju prodaju i distribuciju. Sistem vaganja na mašini automatizovan je i moguće ga je podešavati. Ova oprema isporučuje se sa ručnim odvodnim sistemom i trasnporterom sa valjcima ukako bi se vrećice sigurno pomjerale.

Uporišta

– automatizovani i kotrolisani sistem vaganja
– ergonomija
– poluindustrijska primjena

Dozatori aditiva

Metod se sastoji od dodavanja aditiva ili kreča/vapna u cilju olakšavanja separacije različitih granulacija materijala prije ponovnog korištenja.

  1. Zemlja se utovarivačem ubacuje u prvi spremnik, koji koristi pokretni pod
  2. Drugi zatvoreni spremnik dizajniran je za prijem kreča ili cementa koji će biti raspršen kroz izlaz
  3. Protok aditiva je proporcionalan i programabilan u poređenju sa zapreminom zemlje
  4. Konačno rotor-mikser-grablje izjednačava mješšavinu prije izbacivanja na transporter koji vodi do sita

Uporišta

– pokretna verzija na gusjenicama ili stacionarna
– veći spremnik
– jednostavno punjenje

Različite verzije su dostupne prema zahtjevu korisnika a u zavinsnosti od proizvoda i aditiva (đubrivo, kompost, treset itd)

Mikseri

Mikser sito sastoji se od dvostranog spremnika koje korisniku omogućava da puni bubanj miksera ili sito.

Ova oprema razvijena je za postrojenja za tretman mulja za kompost. Mulj se prije svega miješa sa usitnjenim zelenim otpadom a zatim se, kada je mješavina kompostirana, prosijava istom opremom.

Modeli

– TM 1535
– TM 1850

Motor može biti električni ili dizel dok se kontrola vrši ručno ili putem daljinskog upravljača.

Uporišta

– integrisani dvostrani spremnik
– 2u1 sito i mikser
– smanjeno zaglavljivanje
– kontrolisana investicija
– prilagodljivost svim vrstama mulja

Video