Autosmećarske poluprikolice

Poluprikolice za prevoz i sabijanje velikih količina otpada

Category:

Poluprikolice su namijenjene za prevoz velikih količina otpada na udaljene lokacije, deponije, reciklažne centre ili od pretovarne stanice do deponije. Sastoje se od tijela nadgradnje u koje se smješta otpad, stražnjih vrata i otvora za punjenje. Način punjenja se razlikuje te postoji opcija stražnjeg utovara čime je omogućen direktni transfer otpada iz standardnih autosmećarskih vozila te opcija punjenja sa gornje strane koja je namijenjena punjenju iz silosa pretovarnih stanica, sa transportnih traka i sl.


GVW
44 t – trososvinska prikolica
Zapremina
40 – 50 m³

GVW
56 t – dvosovinska radna prikolica
Zapremina
40 – 50 m³


RADNO PODRUČJE

Javne saobraćajnice, pretovarne stanice, sabirni centri, deponije

PRIMJENA

Za sakupljanje otpada na jednom ili više sabirnih centara. Mogućnost prihvata otpada iz manjih vozila ili pretovarnih stanica. Ušteda troškova transporta zbog veće količine otpada koji se prevozi

SABIJANJE

Sistem sa zglobnom lopatom/pločom za sabijanje sastoji se od gornjeg nosivog dijela sa klizačima koji se kreću ka unutra, dvije ravne vodilice i klizačem donjeg dijela lopate.

IZVEDBE

Pogon preko seta hidraulike postavljenog na tegljaču; pogon preko vlastitog motora ili putem solarne energije preko solarnih ploča i akumulatora energije.

NAČIN RADA

Ručno, poluautomatsko i sinhronizovano sa istresačem kanti i kontejnera

PRAŽNJENJE

Izvodi se djelovanjem ploče za istiskivanje koja su smještene unutar komore nadgradnje kada su stražnja vrata otvorena. Ploču pokreću multistepeni hidraulični clindari dvostrukog djelovanja. Ploča također služi za generisanje kontrapritiska prilikom sabijanja otpada.

OPCIONO

Prilagodljivo specifičnim zahtjevima kupca.

CERTIFIKACIJA

U skladu sa “Direktivom o mašinama” UNI EN 15001-1 i svim drugim propisima EU.