Autopodizači – skip loader

Vozila za podizanje, transport i pražnjenje komunalnih kontejnera

Category:

Autopodizači su vozila za prevoz kontejnera sa nesabijenim čvrstim otpadom. Dostupne su dvije opcije, sa teleskopskim rukama za veći doseg ili sa standardnim jednostrukim rukama. Stabilizatori također mogu biti vertikalni ili horizontalni a sve u zavisnosti od uslova korištenja i opterećavanja.

Kapaciteti i dimenzije
Podizni kapacitet (max) 10.000 kg
Dužina ruku 2600-3700 mm
Max. zapremina kontejnera 10 m3
Max. unutrašnja dužina kontejnera 2030 mm

 

Hidraulika
Hidraulična pumpa U skladu sa kamionom
Max. radni pritisak 220 bar
Zapremina uljnog tanka 120-140 lt

 

Ciklusi
Podizanje kontejnera 45-60 sec
Pražnjenje/spuštanje kontejnera 40-55 sec
Izvlačenje teleskopskih ruku 10-20 sec
Izvlačenje stabilizatora 10-15 sec

Opcije:

  • radio daljinska komanda
  • Teleskopske ruke