Laski ATR 90

Širina kanala 160 mm; dubina kanala 600-900 mm

General Details

Kopač kanala ATR 90 je priključni alat za kopanje kanala koji se postavlja na radne i građevinske mašine sa eksternim hidrauličkim krugom a namjena mu je da obavlja poslove kopanja kanala za polaganje kablova, sistema za navodnjavanje u dvorištima, baštama, školskim parkovima bez potrebe za pomjeranjem velike količine zemlje.

Ova mašina koristi se za kopanje u kompaktnim i čvrstim tlima sa malim kanjem do 50 mm.

Specifikacija
Model ATR 90
Dužina (mm) 1750
Širina (mm) 950
Visina (mm) 750
Masa (kg) 300
Dimenzije kanala
Širina kanal (mm) 200
Dubina kanala (mm) 1200
Motor KOHLER ECH 980
Radna brzina 20 – 120 m/h
Brzina transporta 4 km/h
Video