LIGHT – Effer 175.2

Dizalica kapaciteta 15,2 tm sa naprednim elektroničkim sistemom Progress 2.0; maksimalni doseg 19,20 m (sa JIB-om)

General Details


Izgradite svoju reputaciju!
U asortimanu Effer light dizalica, 175.2 perfektan je alat za utovar i istovar materijala i može vas učiniti konkurentnijim posebno u sektoru građevine i konstrukcija. To znači da možete imati dizalicu koja može efektno i sigurno raditi na građevi sa mnogo više operacija a sve zahvaljujući svojoj brzini rada.

Raznovrsnost
175.2 je veoma pouzdana dizalica za izvođenje različitih vrsta radovau kombinaciji sa različitim dodacima i alatima: korpe, grabilice, držač blokova, paletni nosač itd.
Akotrebate ići i dalje, uvijek možete odabrati da dodate JIB osnovnoj verziji krana kako biste uvijek imali savršenog radnog partnera. Plus, sa Progress 2.0 elektroničkim sistemom sve možete imati pod kontrolom.

Laka & Jaka
175.2 je laka dizalica ali se ne boji teškog rada. Zahvaljujući čeličnoj konstruciji visoke čvrstoće, 175.2 garantuje visoke radne performanse


Opis 2S 3S 4S 5S 6S
Max. dohvat m 8,32 10,40 12,53 14,75 16,72
Max. podizni moment (+10°) kgm 15480 15260 14840 14400 14130
kNm 152 150 145 141 139
Ugao zakretanja (°) 400
Zakretni kapacitet % 8,7
Radni pritisak bar 335
Max. protok ulja l/min 60
Tank ulja l 80
Masa kg 1895 2025 2150 2260 2345
Standardna oprema
Heksagonalni profil Zakretanje putem zupčaste letve POGRESS 2.0 High Speed System - povećana brzina ekstenzije cilindara Cilindri sa progresivnim zaustavljanjem Hladnjak ulja Sekventni ventili Preklapanje vanjske ruke više od 180 stepeni Daljinska komanda sa displejem ETL - Effer Twin Link Preklapanje JIB-a više od 180 stepeni Hidrauličko izvlačenje stabilizatora Ručno zakretanje stabilizatora Daljinsko upravljanje stabilizatorima 
Opcije

Postavke dizalice za rad sa korpom Očitanje opterećenja na displeju daljinske komande Daljinska komanda sa Joysticima Hidrauličko zakretanje stabilizatora Vitlo WIND&DRIVE - Kran sklopiv sa JIB-om bez demontaže komponenti vitla Platforma za stajanje C verzija Prikaz dinamičkog dijagrama SENSE RACE

Brošura

Više o sistemu Progress 2.0 pročitajte ovdje
Više o sistemu RACE pročitajte ovdje

Dijagrami
Effer 175.2 – 2S

Effer 175.2 – 3S

Effer 175.2 – 3S JIB 2S

Effer 175.2 – 3S JIB 3S

Effer 175.2 – 4S

Effer 175.2 – 4S JIB 2S

Effer 175.2 – 4S JIB 3S

Effer 175.2 – 5S

Effer 175.2 – 6S

Effer 175.2 – C3S

Effer 175.2 – C4S

Dimenzije